Amateurgolfers en vergoedingen

Aan de amateurstatus in golf worden zware en specifieke eisen gesteld. Voor amateurgolfers is het daarom extra moeilijk hun trainingen, coaches en wedstrijddeelnames te financieren.
De TopGolfTalent Foundation helpt amateurgolfers hierbij. Met goedkeuring en onder de voorwaarden van de internationale R&A en de Nederlandse Golf Federatie (NGF).
Het is  daarbij cruciaal dat amateurgolfers zich strikt aan de voorwaarden houden. Dit voorkomt dat financiële ondersteuning moet worden ingetrokken en/of dat de amateurgolfer zijn amateurstatus verliest.

Samenvatting voorwaarden

  • De TopGolfTalent Foundation mag in principe aan elke belanghebbende financiering verstrekken, zoals coaches, ouders & amateurgolfers.
  • Een amateurgolfer mag het alleen accepteren wanneer hier geen ruchtbaarheid aan wordt gegeven of promotie mee wordt bedreven.
  • De Foundation werkt via een contractuele overeenkomst met de coaches van de amateurgolfers.
  • Voor elke amateurgolfer geldt: voorkom fouten. Check in geval van twijfel altijd de voorwaarden van de NGF of leg de vraag voor aan de TopGolfTalent Foundation.

Financieringsmogelijkheden

In de R&A en NGF voorwaarden is nauwkeurig omschreven welke financiering voor amateurgolfers toegestaan zijn.Bijvoorbeeld voor:

Training en coaching gerelateerde kosten, waaronder

  • de kosten van trainers/coaches
  • reiskosten voor trainingen
  • kosten buitenlandse trainingen (ook warm weather coaching)
  • kosten golfuitrusting, materiaal en kleding
  • kosten medische behandeling
  • kosten fitness of sportpsychologie

En wedstrijd gerelateerde kosten voor jeugd tot en met 18 jaar voor zover zij deelnemen aan wedstrijden specifiek voor jeugd tot en met 18 jaar.

Klik hier voor een samenvatting van de financieringsvoorwaarden en hier voor de NGF voorwaarden.
Het is cruciaal voor amateurgolfers om hierbij geen fouten te maken. De TopGolfTalent Foundation helpt er graag bij.