Samenvatting van de financieringsvoorwaarden

Wereldwijd is er geen enkele sport waar zulke zware en specifieke eisen worden gesteld aan een amateurstatus dan in golf. Voor amateurgolfers is het daarom extra moeilijk hun trainingen, coaches en wedstrijddeelnames te financieren. De TopGolfTalent Foundation ondersteunt amateurgolfers hierbij. De Foundation werkt volgens de voorwaarden met de goedkeuring van de internationale R&A en de Nederlandse Golf Federatie (NGF).

Het is cruciaal dat amateurgolfers zich strikt aan de voorwaarden houden. Dit voorkomt dat de financiële ondersteuning van de Foundation moet worden ingetrokken en/of dat de golfer de amateurstatus verliest.

Samenvatting voorwaarden

De  Foundation mag in principe aan elke belanghebbende (financiële) ondersteuning geven.
Een amateurgolfer mag het alleen onder de voorwaarde accepteren dat hier geen ruchtbaarheid aan wordt gegeven of er promotie mee mag maken.
De Foundation werkt  daarom via een contractuele overeenkomst met de coaches van de amateurgolfers.

Voor elke amateur(top)golfer geldt: voorkom fouten.
Check in geval van twijfel altijd de voorwaarden van de NGF of leg de vraag voor bij de TopGolfTalent Foundation.

We zetten een paar voorbeelden op een rij van wat mag en wat niet mag.

Wat mag een amateurgolfer (o.a.)

 • werken in een golfwinkel of op een golfbaan, als caddie of instructeur
 • meedoen aan een professional kwalificatie toernooi (wanneer vooraf schriftelijk afstand is gedaan van prijzengeld)
 • bij andere toernooien onder voorwaarden een prijs accepteren; check dit bij de NGF of de Foundation;
 • onkostenvergoeding of steun van een familielid ontvangen
 • studiebeurs accepteren (na goedkeuring door de NGF)
 • accepteren van consumpties en maaltijden (als die er voor alle deelnemers zijn)
 • een onkostenvergoeding  bij deelname aan een teamevenement voor land, club, clubcompetitie
 • een onkostenvergoeding voor niet aan een wedstrijd gerelateerde zaken, zoals coaching, uitrusting, lidmaatschap, medische behandeling, fitness, sportpsychologie  en golftraining.
 • golflessen geven tegen betaling

Wat mag een amateurgolfer (o.a.) niet

 • promotie of reclame maken voor de persoon, de materialen of het bedrijf dat financiële ondersteuning biedt aan de golfer
 • werken als instructeur, coach of pro of een overeenkomst aangaan met een bedrijf of zaakwaarnemer
 • een prijs accepteren van meer dan 750 euro of een prijs inwisselen voor geld.

Wat mag een amateur topgolfer?

 • een gratis uitrusting van een fabrikant accepteren, onder voorwaarde dat er geen naam of afbeelding van de speler wordt gepubliceerd (ook niet op social media!)
 • naam en de naam van de fabrikant/leverancier op uitrusting vermelden;maar niet groter dan 22 cm (totaal)
 • naam van een sponsor op kleding dragen als golfer speelt als lid van een competitieteam (dan niet groter dan 22 cm totaal)
 • naam vermelden in normale verslaggeving (pers/andere media)
 • eigen website met informatie over zichzelf of prestaties, homeclub en werkgever

Wat mag een amateur topgolfer niet?

 • je naam of foto commercieel of voor fondsenwerving laten gebruiken
 • teamfoto waar je op staat mag niet door een sponsor worden gebruikt
 • op een eigen website sponsor of commerciële activiteiten vermelden
 • van een fabrikant gekregen materiaal verkopen
 • naam van een sponsor ergens vermelden (bijv. op een auto)
 • betaald of een vergoeding krijgen voor een radio of tv-uitzending over golf
 • lidmaatschap accepteren tegen gereduceerd tarief om voor een club te gaan spelen
 • de belangen van amateurgolf schade toebrengen

Welke zaken komen in aanmerking voor financiering?

Training en coaching gerelateerde kosten:

 • de kosten van trainers/coaches
 • reiskosten voor trainingen
 • kosten buitenlandse trainingen(ook warm weather coaching)
 • kosten golfuitrusting, materiaal en kleding
 • kosten medische behandeling
 • kosten fitness of sportpsychologie

Voor financiering komen niet in aanmerking

Wedstrijd gerelateerde kosten, waaronder

 • wedstrijdbegeleiding buitenland
 • inschrijvingskosten voor wedstrijddeelname
 • reiskosten/vervoerskosten voor/naar wedstrijden
 • verblijf tijdens wedstrijden

Uitzonderingen
Voor amateurgolfers jonger dan 18 jaar is toegestaan

 • een onkostenvergoeding voor deelname aan wedstrijden uitsluitend voor junior golfers.

Voor golfers van vaardigheid
Een golfer van vaardigheid is een speler die op het hoogste niveau speelt (hoofdklasse competitie, Nederland vertegenwoordigt/heeft vertegenwoordigd, aan NGF wedstrijden deelnemer of deel uit maakt van een NGF selectie). De Foundation mag financiering verstrekken voor het lidmaatschap van een golfclub zolang hier geen belang van de club meespeelt (bijv. speler aantrekken om mee te spelen in een competitie).

Let op
Het bovenstaande is een samenvatting.
Informeer je vooraf goed voor je op een of andere manier  een financiële vergoeding accepteert.

Onopzettelijke fout
Soms overtreedt een amateurgolfer per ongeluk of onbewust een regel. De Handicap en Regelcommissie van de NGF beslist dan wat er gaat gebeuren. De TopGolfTalent Foundation volgt deze beslissing.

Voorkom dus dat er fouten worden gemaakt. Check vooraf wat mag en wat niet is toegestaan.
Vraag informatie of de volledige regels op bij de NGF of de Foundation.