Coach Platform

De TopGolfTalent Foundation werkt met een Coach Platform. De taak van het Platform is het bewaken van de kwaliteit van de training en begeleiding van de gefinancierde talenten. Daarnaast adviseert het Coach Platform de Foundation over het al of niet toekennen van financiering.

Coaches

Het Coach platform bestaat uit coaches met een bewezen staat van dienst op het gebied van het begeleiden van talentvolle golfjeugd.

Naast PGA-A KSS4 professionals bevinden zich in het Coach Platform coaches met specialisaties die van belang is bij de ontwikkeling van talentvolle amateurs. Bijvoorbeeld fysieke en mentale coaches.

De TopGolfTalent Foundation vraagt coaches toe te treden tot het Coach Platform.
De coaches zijn deel van het platform voor een periode van één jaar. Dit kan door het bestuur van TopGolfTalent Foundation met telkens één jaar worden verlengd.

De coaches in het Coach Platform volgen elk talent via het Persoonlijke ontwikkelplan. De samenstelling en eisen staan vermeld in het document Aanvraag financiering.

Adviesfunctie

Het Coach Platform adviseert directie en bestuur van de TopGolfTalent Foundation over het al of niet toekennen van de financiering. De aanvraag wordt ter onafhankelijke en objectieve beoordeling voorgelegd aan 2 coaches. De voorzitter van het Coach Platform zorgt ervoor dat de coaches geen “eigen” aanvragen door coaches worden beoordeeld.  De criteria zijn vastgelegd in het document Aanvraag financiering.

Voorwaarden

Coaches voor het Coach Platform moeten voldoen aan de volgende criteria.

Golf (technische) coaches

  • Minimaal PGA-A KSS4 opgeleid
  • Minimaal 5 jaar werkzaam als coach/begeleider van golfamateurs
  • Aantoonbare affiniteit met talentontwikkeling (bijvoorbeeld het begeleiden van jeugd in de Nationale Selecties)

Andere (gespecialiseerde) coaches

  • Minimaal HBO opgeleid in een opleiding aansluitend bij hun werkzaamheden
  • Minimaal 5 jaar werkzaam als coach/begeleider/training van golfamateurs
  • Aantoonbare affiniteit met talentontwikkeling in (top) golf (bijvoorbeeld het begeleiden van Playing Professionals, begeleiden van jeugd in de Nationale selecties etc.).