Protocol Coach Platform TopGolfTalent Foundation

Procedure financieringsaanvraag

Om jonge talenten op de juiste manier te kunnen ondersteunen werkt de TopGolfTalent Foundation samen met het Coach Platform.
Het Platform verzorgt de financieringsaanvraag bij de Foundation. Directe contactpersoon in het bestuur voor afstemming en/of overleg is het bestuurslid met de portefeuille Golf.

Op basis van alle informatie beoordelen minimaal 2 coaches (niet zijnde de eigen coach, indien van toepassing) de aanvraag. De voorzitter van het Coach Platform dient daarna de aanvraag, vergezeld van een advies, in bij het bestuur van de Foundation.

De directeur van de Foundation neemt op basis van het advies van het Coach Platform het dagelijkse besluit over de aanvragen en informeert het bestuur daarover. In bijzondere of afwijkende situaties overlegt de directeur vooraf met het bestuur alvorens een finale reactie op de aanvraag wordt gegeven.

Coach Platform

Het Coach Platform beoordeelt een financieringsaanvraag op basis van de ontvangen informatie.

Persoonlijk Ontwikkelplan

Voor elk talent is een Persoonlijk Ontwikkelplan vereist. De amateurgolfer stelt dit plan samen met zijn pro/coach op. Het Coach Platform kan adviseren en ondersteunen bij het samenstellen van het Persoonlijk Ontwikkelplan.

Het Persoonlijk Ontwikkelplan vermeldt informatie over de volgende onderdelen.
Techniek, Tactisch, Mentaal, Fysiek en Materiaal. Op alle onderdelen moet een nulmeting vermeld staan.
Het plan vermeldt verder de doelstellingen voor de korte, middellange en lange termijn.
In het plan zijn een wedstrijd- en trainingsschema en een financieringsplan opgenomen.
Tenslotte bevat het Persoonlijk Ontwikkelplan de NAW-gegevens van de coaches, de speler en een CV van het talent.

Wedstrijd- en trainingsschema

In het Persoonlijk Ontwikkelplan wordt speciaal aandacht besteed aan de planning van de wedstrijdschema’s. In de schema’s staan piekwedstrijden, spelvormen en wedstrijdvoorbereiding vermeld. Voor elke amateurgolfer wordt een planning opgesteld waarin naast de wedstrijden de uitgewerkt trainingsschema’s zijn opgenomen.

Financieringsplan

Het Coach Platform besluit op basis van het Persoonlijk Ontwikkelplan een Financieringsaanvraag in te dienen bij de Foundation.

Talent Volgsysteem

De TopGolfTalent Foundation registreert in een Talent Volgsysteem de gegevens en de ontwikkelingen van de amateurgolfer. De golfer is verantwoordelijk voor het inleveren van de handicap historie van de eerste 5, de gemiddelde 5 en de laatste 5 maanden. Ook deze resultaten worden vastgelegd in het Talent Volgsysteem.
De ontwikkelingen worden periodiek met de amateurgolfer (en eventuele coaches, pro’s of ouders) besproken. In overleg worden de vervolgdoelen vastgesteld en afspraken gemaakt. De informatie in het Talent Volgsysteem is vertrouwelijk en niet openbaar. Ze wordt uitsluitend gebruikt om de financiering zo goed mogelijk te kunnen verantwoorden.