Wie zijn we

De TopGolfTalent Foundation is opgericht in 2016 en sinds 2017 actief in het ondersteunen van jonge, ambitieuze amateurgolfers.
De TopGolfTalent Foundation heeft een bestuur waarin verschillende disciplines zijn vertegenwoordigd. De dagelijkse werkzaamheden zijn in handen van een uitvoeringsorganisatie.
Het bestuur van de Foundation laat zich met raad en daad terzijde staan door een Raad van Advies en een Talent Adviesraad.
De TopGolfTalent Foundation is door de R&A goedgekeurd en voldoet aan de amateur statusregels van de NGF.

Bestuur

Het bestuur van de TopGolfTalent Foundation wordt op dit moment vertegenwoordigd door Géraldine Grünberg-Otto.
De TopGolfTalent Foundation is op zoek naar enthousiaste en gespecialiseerde bestuursleden met een Hart voor golf.

 

De Raad van Advies van de GolfTopTalent Foundation wordt in de loop van 2017 ingevuld.

De Talent Adviesraad bestaat uit jonge amateurgolfers die de top willen bereiken. De voorzitter is een (ervaringsdeskundige) topsporter.  De leden van de Talent Adviesraad zijn amateurgolfers van verschillende leeftijden. Hun input is onmisbaar om de Foundation optimaal te laten functioneren.
De Talent Adviesraad adviseert gevraagd en ongevraagd het bestuur van de Foundation.

Financiën

De TopGolfTalent Foundation is een commercieel gedreven non-profit organisatie.
De Foundation is voor haar inkomsten geheel afhankelijk van sponsoring, donaties, vrijwillige inzet en acties van bedrijven en particulieren  en evenementen.
De Foundation-organisatie wordt gefinancierd uit maximaal 20% van de inkomsten van de Foundation.
De resterende 80% wordt ingezet voor talentontwikkeling en het financieel ondersteunen van jonge  amateurgolfers met talent, ambitie en doorzettingsvermogen die de top willen bereiken.

De TopGolfTalent Foundation financiert haar activiteiten uit de Business Club voor bedrijven met een Hart voor golf, uit donaties en giften door particulieren met een Hart voor golf , uit geld genererende activiteiten en evenementen, via directe sponsoring van specifieke amateurs en uit overige activiteiten.